Od ilu lat jest Instagram

Od ilu lat jest Instagram? 

Instagram to jedna z najpopularnieszych aplikacji na całym świecie. Ceniona jest nie tylko za możliwość dzielenia się zdjęciami z krótkimi opisami, ale także jako platforma do nawiązywania kontaktów i zarabiania przez influencerów. Jest ona popularna wśród użytkowników w różnym wieku, w tym wśród młodszych osób, które czasami mogą nie być świadome naruszeń regulaminu, podobnie jak ich rodzice, którzy mogą postrzegać Instagram głównie jako formę rozrywki.

W Polsce z Instagrama korzysta 9,8 miliona osób, przy czym około 20% z nich to kobiety w wieku 18-24 lata. Co interesujące, w Polsce kobiety stanowią większość użytkowników Instagrama, z 59,1% udziałem w społeczności, podczas gdy mężczyźni to 40,9%.

Kto korzysta z Instagrama? 

Na podstawie danych z kwietnia 2023 roku, liczba użytkowników Instagrama na świecie osiągnęła przynajmniej 1,628 miliarda. Stanowi to około 25,9% ludzi powyżej 13 roku życia na całym świecie, ale jeśli nie uwzględnimy osób z tej grupy wiekowej z Chin, gdzie dostęp do Instagrama jest ograniczony, odsetek użytkowników platformy wzrasta do 32,2%.

Demograficznie rzecz biorąc, użytkownicy Instagrama są niemal równo podzieleni między płcie: 49,4% to kobiety, a 50,6% to mężczyźni. Najliczniejszą grupą wiekową są osoby w wieku 18-24 lata.

Podział użytkowników Instagrama według grup wiekowych jest następujący:

 • 131,1 miliona użytkowników w wieku 13-17 lat (8,1% ogółu użytkowników),
 • 517,7 miliona użytkowników w wieku 18-24 lat (32,0% ogółu),
 • 488,7 miliona użytkowników w wieku 25-34 lat (29,6% ogółu),
 • 246,3 miliona użytkowników w wieku 35-44 lat (15,3% ogółu),
 • 132,2 miliona użytkowników w wieku 45-54 lat (8,2% ogółu),
 • 68,2 miliona użytkowników w wieku 55-64 lat (4,2% ogółu),
 • 41,5 miliona użytkowników w wieku 65 lat i więcej (2,6% ogółu).

Przyrost użytkowników Instagrama w 2023 roku wyniósł 12,2% w porównaniu do poprzedniego roku, co daje reklamodawcom możliwość dotarcia do dodatkowych 176 milionów użytkowników w stosunku do roku poprzedniego.

Wypromuj swoje konto w mediach społecznościowych 😎

Odkryj moc efektywnego promowania Instagram i TikToka z InstaLike.pl – Twoim kluczem do sukcesu w social mediach! Dołącz do grona zadowolonych klientów InstaLike.pl i zacznij rozwijać swój profil już dziś!

W jakim wieku warto założyć Instagrama?

Warto założyć konto na Instagramie w momencie, gdy jest się gotowym do odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych. Odpowiedni wiek zależy od indywidualnej dojrzałości, zdolności do zarządzania czasem spędzanym online, oraz świadomości zagrożeń związanych z prywatnością i bezpieczeństwem w internecie.

Kluczowe aspekty do rozważenia to:

 1. Dojrzałość emocjonalna – zrozumienie wpływu mediów społecznościowych na samopoczucie i zdrowie psychiczne jest ważne. Osoby korzystające z Instagrama powinny być gotowe na konfrontację z presją społeczną, porównywaniem się z innymi i potencjalnym negatywnym wpływem na samopoczucie.
 2. Świadomość cyfrowa – umiejętność odróżnienia treści rzeczywistych od wyidealizowanych, krytyczne podejście do informacji i reklam, a także zrozumienie, jakie dane są udostępniane w sieci.
 3. Zarządzanie czasem – zdolność do kontrolowania czasu spędzanego na przeglądaniu najpopularniejszych platform społecznościowych na świecie, aby nie zakłócało to codziennych obowiązków, edukacji czy relacji z innymi osobami.
 4. Komunikacja i relacje interpersonalne – umiejętność utrzymywania zdrowych relacji offline i unikanie zastępowania bezpośrednich interakcji komunikacją wyłącznie w social mediach.

Pamiętaj, że każdy przypadek jest indywidualny, i co jest odpowiednie dla jednej osoby, może nie być najlepszym wyborem dla innej. Ważne jest, aby podejmować decyzje oparte na indywidualnych potrzebach i okolicznościach.

Od ilu lat można mieć Instagrama?

Jak możesz zauważyć, Instagram wymaga, aby użytkownicy mieli ukończone co najmniej 13 lat. Ta minimalna granica wiekowa obowiązuje w Polsce, ale różni się w innych krajach – na przykład w Hiszpanii i Korei Południowej muszą mieć ukończone 14 lat. Jest to związane z faktem, że Instagram jest częścią Facebooka, co oznacza, że zmiany wprowadzone na jednej platformie często mają wpływ również na drugą.

Oprócz wymienionych wcześniej powodów, dla których bardzo młodzi ludzie nie powinni zakładać kont na Instagramie, jak hejt czy obecność wulgaryzmów, istnieje jeszcze jeden istotny czynnik. Chodzi o zniekształcony obraz rzeczywistości, gdzie użytkownicy skupiają się głównie na przedstawianiu jej pozytywnych aspektów, zarówno osobistych, jak i zawodowych. Jest to zrozumiałe, ponieważ większość osób nie chce dzielić się publicznie swoimi problemami. Jednakże taki jednostronny obraz może wpływać na młode umysły, tworząc fałszywe przekonanie, że ich własne życie jest mniej idealne w porównaniu z tym, co widzą w mediach społecznościowych.

Dlaczego istnieją ograniczenia wiekowe na Instagramie?

Ograniczenia wiekowe na Instagramie, podobnie jak na innych platformach mediów społecznościowych, mają kilka kluczowych celów:

 1. Ochrona nieletnich – dzieci i młodzież są szczególnie podatne na negatywne aspekty mediów społecznościowych, takie jak cyberprzemoc, niewłaściwe treści, manipulacje czy naciski rówieśnicze. Ograniczenia wiekowe mają na celu zminimalizować ryzyko ekspozycji młodszych użytkowników na potencjalnie szkodliwe treści.
 2. Zgodność z przepisami prawnymi – różne kraje mają przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych osobowych nieletnich. Na przykład, w Unii Europejskiej Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) nakłada ograniczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osób poniżej 16 lat (w niektórych krajach 13 lat). Ograniczenia wiekowe na Instagramie pomagają w spełnianiu tych wymogów prawnych.
 3. Odpowiedzialność prawna i etyczna – firmy takie jak Instagram, dbając o swoją reputację i odpowiedzialność etyczną, starają się chronić młodszych użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z ich platform.
 4. Ograniczenie niewłaściwego wykorzystywania platformy – ograniczenia wiekowe mają także na celu zapobieganie sytuacjom, w których dzieci mogą być narażone na manipulację lub wykorzystanie przez osoby dorosłe, co jest szczególnie ważne w kontekście zachowania prywatności i bezpieczeństwa online.
 5. Rozwój emocjonalny i kognitywny – dzieci w młodszym wieku często jeszcze nie rozwinęły pełnej zdolności do krytycznej oceny treści, które widzą online, ani do zrozumienia konsekwencji dzielenia się informacjami osobistymi w internecie.

Podsumowując, ograniczenia wiekowe na Instagramie są wprowadzane w celu ochrony młodszych użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z mediów społecznościowych, zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi oraz zachowania odpowiedzialności etycznej firmy.

4.7/5 - (9 votes)